Helpolie.nl

Al vanaf de jaren tachtig zijn we bezig geweest met het vervaardigen van helpolie (cannabisolie) zonder dat we beseften dat er buiten de hallucinogene ook een andere kant aan dit middel zat. Dankzij het internet als informatiebron, en met name door de documentaire van Rick Simpson die voor ons een eye-opener was, weten we inmiddels dat dit de genezende kant is.

Wij wisten wel dat cannabis veelzijdig toepasbaar is zoals het bekende mediwiet tegen misselijkheid na een chemokuur, net zoals het algemeen bekend is dat cannabis pijnstillend werkt, maar dat dit middel zo’n potentie om te genezen bezit hadden wij niet verwacht. Later, door de positieve reacties van mensen uit onze omgeving die de helpolie gebruiken of gebruikt hebben, deed ons besluiten om deze website te beginnen.

Deze genezende eigenschappen dienen zoveel mogelijk bekendheid te krijgen waardoor de zelfredzaamheid van iedereen wordt vergroot en er geen onnodige medicijnen gebruikt hoeven te worden. We laten het proces van het kweken tot het verwerken en uiteindelijk het maken en gebruik van helpolie aan bod komen en dit dient tevens als aanzet om zelf op zoek en/of aan de slag te gaan.

Alle informatie is er al maar dient alleen te worden opgezocht.

Wij willen dit prachtige geneesmiddel, middels deze website, meer onder de aandacht brengen.

Kijk gerust rond op deze site, onze links pagina en ons youtube kanaal kunnen u op weg helpen naar het vergaren van meer informatie over en de mogelijkheden van helpolie.